Home

  • ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒ

    25.02.2020 by

    ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒ  ԲԱՐՁՐԱՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱՊՈԼԻՄԵՐ , ՈՐԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻՑ։ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ ԴՆԹ ԵՒ ՌՆԹ ԱՌԿԱ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐՈՒՄ,ՆՐԱՆՔ ԿԱՐԵՒՈՐԱԳՈՒՅՆ ԴԵՐՆ ՈՒՆԵՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՏԱՐԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՆՈՒԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ 2 ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԻՊ՝ ՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ (ՌՆԹ) ԵՒ ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ (ԴՆԹ)։ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԸ, ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱԾ, ԵՐԿԱՐ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՇՂԹԱՆԵՐ ԵՆ ԴՆԹ. ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՕՂԱԿԸ ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶՆ Է, ԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ ԳՈՒԱՆԻՆԸ (G), ՑԻՏՈԶԻՆԸ (C), ԱԴԵՆԻՆԸ… Читать далее

  • Մակրոէվոլյուցիա, Բնական ընտրություն, Գոյության կռիվ

    25.02.2020 by

    Մակրոէվոլյուցիա Մակրոէվոլյուցիա՝ լատիներեն «մակրո»-մեծ, «էվոլյուցիա» փոփոխություն։  Մակրոէվոլյուցիան ներառում է նոր տեսակների ծագումը, որն առաջ է բերում կենսաբանական բազմազանություն, դա էվոլյուցիան նորության ծագումն է, օրինակ՝ թռչունների թևերն ու փետուրները կամ մարդու ուղեղի մեծ չափերը։ Դա նաև պայթյունային բազմազանությունն է, որ հետևում է որոշ էվոլյուցիոն թռիչքների, օրինակ՝ ծաղկի ձևավոևման հետևանքով բույսերի հազարավոր տեսակների առաջացումը։ Բացի դրանից հսկայական… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы